Hotline 1900.099.915 / 0255 3713555
Dịch Vụ Y Tế

LỊCH KHÁM BỆNH

04-12-2023

LỊCH KHÁM BỆNH TỪ NGÀY 04/12-10/12/2023

LỊCH KHÁM BỆNH TỪ NGÀY 04/12-10/12/2023
27-11-2023

LỊCH KHÁM BỆNH TỪ NGÀY 27/11-03/12/2023

LỊCH KHÁM BỆNH TỪ NGÀY 27/11-03/12/2023
20-11-2023

LỊCH KHÁM BỆNH TỪ NGÀY 20/11-26/11/2023

LỊCH KHÁM BỆNH TỪ NGÀY 20/11-26/11/2023
13-11-2023

LỊCH KHÁM BỆNH TỪ NGÀY 13/11-19/11/2023

LỊCH KHÁM BỆNH TỪ NGÀY 13/11-19/11/2023
06-11-2023

LỊCH KHÁM BỆNH TỪ NGÀY 06/11-12/11/2023

LỊCH KHÁM BỆNH TỪ NGÀY 06/11-12/11/2023