Hotline 1900.099.915 / 0255 3713555

Khóa bồi dưỡng "Phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe"

Từ ngày 22 - 26/11/2023, Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Quảng Ngãi tổ chức Khóa bồi dưỡng “Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” – Khóa 23 cho 34 học viên là cán bộ y tế trực tiếp tham gia giảng dạy/hướng dẫn thực hành lâm sàng của bệnh viện.

Nhằm nâng cao chất lượng dạy - học lâm sàng gắn với chuẩn hóa đội ngũ cán bộ y tế tham gia giảng dạy lâm sàng cho sinh viên, học viên theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BYT ngày 17/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe”, Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Quảng Ngãi tổ chức Khóa bồi dưỡng “Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” cho 34 học viên là cán bộ y tế trực tiếp tham gia hướng dẫn thực hành lâm sàng của Bệnh viện.

Tham gia đào tạo khóa học là 03 giảng viên nòng cốt của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế bao gồm: PGS.TS. Đặng Công Thuận, PGS.TS. Hoàng Anh Tiến và TS.BS. Đoàn Văn Minh. TS.BS. Huỳnh Giới – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện hy vọng sau khóa học học viên có đủ năng lực giảng dạy thực hành lâm sàng trong lĩnh vực chuyên môn của mình, đáp ứng tiêu chuẩn của người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; đồng thời cảm ơn Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã tạo điều kiện và phối hợp với Bệnh viện để tổ chức Khóa bồi dưỡng theo quy định của Bộ Y tế.

Khóa học bắt đầu từ ngày 22/11 đến hết ngày 26/11/2023 với thời lượng là 40 tiết học gồm 10 tiết lý thuyết và 30 tiết thực hành; phần lượng giá cuối khóa thông qua trình bày bài giảng thử theo nhóm. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định.

Một số hình ảnh của khóa học:


TAG: